Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

Особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлен­ня волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призна­чається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодек­су для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком.

У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути засто­сована, якщо засуджений став на шлях Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким виправлення.

4. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий зло­чин;

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умис­ний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила умис­ний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волі;

Не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умис­ний злочин протягом невідбутої частини покарання.


documentanqxbwb.html
documentanqxjgj.html
documentanqxqqr.html
documentanqxyaz.html
documentanqyflh.html
Документ Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким